Bygglovsritningar

Bygglovsritningen visar hur byggnaden ska se ut och var den ska placeras
En bygglovsritning brukar innehålla situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning, samt i vissa fall även perspektiv- och konstruktionsritning.

 • Situationsplanen skall visa byggnadens placering i förhållande till tomtgränser och andra byggnader ritas in på nybyggnadskartan.
 • Planritningen visar byggnaden ovanifrån. Ritningen skall vara skalenlig och visa placeringen av dörrar, väggar och fönster.
 • Fasadritningen visar byggnadens fasad rakt framifrån. En bild för varje väderstreck.
 • Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning. Precis som på planritningen skall även här placeringen av dörrar och fönster ritas ut. Sektionsritningen innehåller även takets lutning.
 • Perspektivritning används för att illustrera dimensioner på byggnader i förhållande till des omgivning d.v.s. avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan.
 • Konstruktionsritning beskriver byggnadens konstruktiva byggkomponenter, deras dimensioner och hur de skal monteras ihop. Nödvändiga beräkningar för snölast och annan extern påverkan tas i beaktning.
SITUATUIONSPLAN
 • Här ser ni bild på situationsplan.

Situationsplanen skall visa byggnadens placering i förhållande till tomtgränser och andra byggnader som sedan ritas in på nybyggnadskartan.

PLANRITNING
 • Här ser ni bilder på planritning.

Planritningen visar byggnaden ovanifrån. Ritningen skall vara skalenlig och visa placeringen av dörrar, väggar och fönster.

FASADRITNING
 • Här ser ni bilder på fasadritning.

Fasadritningen visar byggnadens fasad rakt framifrån. En bild för varje väderstreck.

SEKTIONSRITNING
 • Här ser ni bilder på sektionsritning.

Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning. Precis som på planritningen skall även här placeringen av dörrar och fönster ritas ut. Sektionsritningen innehåller även takets lutning.

PERSPEKTIVRITNING
 • Här ser ni bilder på perspektivritning.

Perspektivritning används för att illustrera dimensioner på byggnader i förhållande till des omgivning d.v.s. avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan.

KONSTRUKTIONSRITNING
 • Här ser ni bilder på konstruktionsritning.

Konstruktionsritning beskriver byggnadens konstruktiva byggkomponenter, deras dimensioner och hur de skal monteras ihop. Nödvändiga beräkningar för snölast och annan extern påverkan tas i beaktning.