Bygglovsritningar
Bygglovsritningen visar hur byggnaden ska se ut och var den ska placeras
Läs mer
3D Visualisering
3D visualisering gör att ni ser huset innan ni bygger det
Läs mer
3D Video Animering
Animering förvandlar din 3D modell till rörliga upplevelser
Läs mer
Inredningsdesign
Inredningsdesign med 3D-modellering och visualisering
Läs mer
Markplanering
En bra planering från början sparar både tid och pengar
Läs mer
Föregående bild
Nästa bild

Våra tjänster

BYGGLOVSRITNINGAR
Bygglovsritningen visar hur byggnaden ska se ut och var den ska placeras En bygglovsritning brukar innehålla situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning, samt i vissa fall även perspektiv- och konstruktionsritning.
  • Situationsplanen skall visa byggnadens placering i förhållande till tomtgränser och andra byggnader ritas in på nybyggnadskartan.
  • Planritningen visar byggnaden ovanifrån. Ritningen skall vara skalenlig och visa placeringen av dörrar, väggar och fönster.
  • Fasadritningen visar byggnadens fasad rakt framifrån. En bild för varje väderstreck.
  • Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning. Precis som på planritningen skall även här placeringen av dörrar och fönster ritas ut. Sektionsritningen innehåller även takets lutning.
  • Perspektivritning används för att illustrera dimensioner på byggnader i förhållande till des omgivning d.v.s. avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan.
  • Konstruktionsritning beskriver byggnadens konstruktiva byggkomponenter, deras dimensioner och hur de skal monteras ihop. Nödvändiga beräkningar för snölast och annan extern påverkan tas i beaktning.
Läs mer
Föregående bild
Nästa bild
3D VISUALISERING
Föregående bild
Nästa bild
3D visualisering gör att ni ser huset innan ni bygger det Ibland kan det vara svårt att föreställa sig skiss- eller bygglovshandlingar tredimensionellt, vi kan hjälpa er med att ta fram fotorealistiska bilder utifrån fasadritningar och planritningar så att ni får en visualisering av byggprojektet. Man kan välja att visualisera sitt hus på tre olika sätt: exteriör-, interiör- eller arealvisualisering.
  • Exteriörvisualisering definieras som bilder där utsiktspunkten eller betraktningsvinkeln ligger utanför byggnaden. Genom denna typ av visualisering fås en tydligare bild över exempelvis placering av fönster och dörrar men även färger och färgnyanser.
  • Interiörvisualisering innebär att betraktningsvinkeln ligger inuti byggnaden. Genom att betrakta byggnaden invändigt kan man få sig en uppfattning om hur exempelvis kök, badrum och vardagsrum kommer att se ut.
  • Arealvisualisering innebär att betraktningsvinkeln ligger utanför och ovanför byggnaden. Detta betyder att man både kan visualisera byggnaden invändigt, sett ovanifrån som på en planritning, men även tomten runtom huset.
Läs mer
3D VIDEO ANIMERING

Animering förvandlar din 3D modell till rörliga upplevelser
Med en rörlig bild inom produkt- eller arkitektonisk visualisering skapar man ett effektfullt sätt att presentera och förmedla allt ifrån rörliga små detaljer till inspirerande bostadsprojekt.

Med hjälp av animation kan man få en snabb överblick och få åka med på en rundvandring i din nya villa eller en stadsdel som skall byggas.

Läs mer

INREDNINGSDESIGN
Föregående bild
Nästa bild

Inredningsdesign med 3D-modellering och visualisering
Oavsett om ni planerar att bygga nytt eller renovera kan vår inredningsdesigner hjälpa er att göra ytorna inspirerande, bekväma och ändamålsenliga.

Genom att visualisera i 3D får man en tydligare bild över hur de olika rummen kommer se ut i verkligheten. Detta betyder att man på ett tidigt stadium kan se och experimentera med olika inredningar och färger för att hitta exakt det som passar er och ert hus bäst.

Läs mer

MARKPLANERING

En bra planering från början sparar både tid och pengar
Hur ska tomten se ut? Plattläggning, uteplats, trappor, mur, staket eller kanske pool? Vi kan hjälpa dig designa din tomt. Självklart kan vi också visualisera tomten i 3D.

Läs mer

Föregående bild
Nästa bild
INGET PROJEKT ÄR FÖR STORT ELLER FÖR LITET

Vi hjälper dig att skapa förutsättningar som kan förverkliga just din byggdröm
Oavsett om det gäller ett helt nytt hus från grunden, en efterlängtad altan eller kanske ett större garage är ni varmt välkomna att ta del av våra tjänster. Kontakta oss för att se vilka möjligheter som finns att förverkliga just din byggdröm.